Novým kustodem Svaté země byl zvolen Francesco Patton OFM

Kustodem Svaté země, který hraje klíčovou roli mezi křesťany na Blízkém východě, byl zvolen italský bratr Francesco Patton. Střídá tak Pierbattistu Pizzaballu, který tuto funkci vykonával mimořádných 12 let.

„Mám naději, že tam budu moci žít stylem sv. Františka. Víme, že když šel v roce 1219 do Svaté země, dokázal zde žít realitu setkávání. Věřím, jak často říká papež František, že toto je země, kde je důležité stavět mosty,“ prohlásil třiapadesátiletý františkán Francesco Patton po svém zvolení (rozhovor je v samostateném článku).

Úloha kustoda Svaté země

Kustod Svaté země hraje důležitou roli ve Svaté zemi, na Blízkém východě i v rámci celé církve.

Ve Svaté zemi nejen vede Kustodii Svaté země (františkáni na Blízkém východě), která je považovaná za první misie Menších bratří. Jménem katolické církve se také stará o většinu míst spojených se životem Ježíše a o „živé kameny“ zdejší církve – místní křesťany. Je v kontaktu s řeckou pravoslavnou, arménskou, koptskou, syrskou a etiopskou církví, jejichž vzájemné vztahy jsou definovány zvykovými pravidly.

Na Blízkém východě. Jelikož se území Kustodie rozkládá na území mnoha států – Izrael, Palestina, Libanon, Sýrie, Jordánsko, Kypr, Rhodos a jeden klášter v Káhiře, je kustod v kontaktu s příslušnými patriarchy, biskupy a apoštolskými nuncii. Současná situace na Blízkém východě vyžaduje, aby kustod sledoval politické a společenské dění a určoval, jaké budou priority františkánů v oblasti, aby tak bratři dokázali zdejším křesťanům předávat Kristovu naději a starali se o jejich hmotné potřeby. Během staletí zde Kustodie rozvinula síť sociálních, vzdělávacích i kulturních děl, aby se tak víra v Krista udržela v každodenním životě zdejších společenství.

V rámci celé církve. Kustodie má také na starost přijímání poutníků a zahraničních turistů na všech poutních místech, které spravuje (celkem 55), a proměňování zkušenosti poutníků na „páté evangelium“, jak řekl papež Pavel VI. Proto musí být vnímavý vůči Božím inspiracím i hmotným potřebám návštěvníků.

Kustod je volen vedením řádu na dobu 6 let, volbu následně schvaluje Svatý stolec. Po vypršení mandátu může být znovu zvolen na další 3 roky a výjimečně (pokud si to přeje mnoho bratři i vedení řádu) na poslední tři roky. To se stalo v případě P. Pierbattisty Pizzabally, který vykonával službu kustoda 12 let.

Stručný životopis Br. Francesca Pattona OFM

Francesco Patton se narodil ve Vigo Meano v tridentské diecézi v roce 1963 a patří do severoitalské františkánské provincie sv. Antonína.

První sliby složil v roce 1983 a slavné o tři roky později. Na kněze byl vysvěcen v roce 1989. Na Papežské salesiánské univerzitě získal licenciát z mediálních disciplín.

V rámci svého řádu zastával řadu různých funkcí: dvakrát byl generálním sekretářem generální kapituly (2003, 2009), generálním vizitátorem (2003), provinciálem Provincie sv. Vigilia v Tridentu (200-2016), předsedou konference provinciálů Itálie a Albánie (COMPI, 2010-2013). Působil rovněž v diecézních pastoračních strukturách, učil žurnalistiku na Tridentské teologické akademii a aktivně spolupracuje s diecézními časopisy, rádiem a televizí.

Rozhovor s novým kustodem naleznete v samostatném článku.

(zdroj: Kustodie Svaté země, Vatikánský rozhlas)