Pozvánka ke studiu františkánské spirituality

Cimabue - Svatý František z Assisi

Pozvánka ke studiu františkánské spirituality

20 května, 2016
Františkáni
No Comments

Zveme všechny křesťany, kteří chtějí prohloubit svůj duchovní život v duchu františkánské spirituality, k formačnímu studiu v roce 2016–2017.

Institut františkánských studií (IFS) nabízí tříletý studijní program bratřím a sestrám všech františkánských řádů a kongregací, členům Sekulárního františkánského řádu, ale i všem křesťanům, kteří mají hluboký zájem o tuto spiritualitu.

Poslání IFS spočívá v tom, aby mohli posluchači poznat krásu a hloubku františkánské spirituality, aby duch sv. Františka z Assisi přinášel pokoj a dobro celé Církvi i všem lidem dobré vůle.

Všichni máme povolání a poslání ke svatosti. Jinými slovy: růst do podoby Kristovy. To je pravá bohopocta: jít ve šlépějích Ježíše Krista. Svatý František to naplnil do té míry, že se stal obrazem Krista na zemi.

Ať už zvolíme jakýkoli způsob života, máme v daných možnostech naplnit maximum dobra, kterého jsme schopni. Máme-li povolání k celibátu nebo k životu v manželství, vždy jde především o křesťanskou čistotu, tedy o věrnost ve všech jejích podobách. Věrnost Bohu, evangeliu, církvi, řeholi, partnerovi, rodině nebo řeholnímu společenství.

Více informací naleznete na přiloženém letáčku nebo na stránkách Institutu františkánských studií.

IFS pozvani

Napište komentář