Cimabue - Svatý František z Assisi

Pozvánka ke studiu františkánské spirituality

Zveme všechny křesťany, kteří chtějí prohloubit svůj duchovní život v duchu františkánské spirituality, k formačnímu studiu v roce 2016–2017.

Institut františkánských studií (IFS) nabízí tříletý studijní program bratřím a sestrám všech františkánských řádů a kongregací, členům Sekulárního františkánského řádu, ale i všem křesťanům, kteří mají hluboký zájem o tuto spiritualitu.

Poslání IFS spočívá v tom, aby mohli posluchači poznat krásu a hloubku františkánské spirituality, aby duch sv. Františka z Assisi přinášel pokoj a dobro celé Církvi i všem lidem dobré vůle.

Všichni máme povolání a poslání ke svatosti. Jinými slovy: růst do podoby Kristovy. To je pravá bohopocta: jít ve šlépějích Ježíše Krista. Svatý František to naplnil do té míry, že se stal obrazem Krista na zemi.

Ať už zvolíme jakýkoli způsob života, máme v daných možnostech naplnit maximum dobra, kterého jsme schopni. Máme-li povolání k celibátu nebo k životu v manželství, vždy jde především o křesťanskou čistotu, tedy o věrnost ve všech jejích podobách. Věrnost Bohu, evangeliu, církvi, řeholi, partnerovi, rodině nebo řeholnímu společenství.

Více informací naleznete na přiloženém letáčku nebo na stránkách Institutu františkánských studií.

IFS pozvani