Pomozme matce samoživitelce s dítětem

Milí bratři a sestry v Kristu, kontaktovali nás s žádostí o pomoc naši přátelé z jedné farnosti v Brně, po seznámení s celou záležitostí jsme se rozhodli jejich snahu podpořit a garantovat.

Jde o pomoc pro matku samoživitelku s jedním dítětem, která se kvůli vážné nemoci v červenci 2015 dostala do velmi tíživé finanční situace. Nemocenské dávky, které za dobu pracovní neschopnosti obdržela, jen stěží pokryly měsíční náklady na bydlení. Musela sáhnout do úspor a hledat ke stávajícímu zaměstnání další práci. Ačkoliv vynakládala neobyčejné pracovní nasazení, nepodařilo se jí zvýšit příjmy ze závislé činnosti, na takovou úroveň, aby jimi pokryla výdaje. Postupně ztrácela schopnost plnit své závazky vůči věřitelům. Konfrontace s tímto zjištěním, fyzické přetížení a dlouhodobý stres v ní vyvolaly úzkostné stavy, které přerostly do deprese.

Přestala spát a v průběhu dvou měsíců ztratila přibližně 10 kg. Podařilo se pro ni zprostředkovat psychiatrickou pomoc. Lékař jí předepsal antidepresiva, takže se její zdravotní stav začal zlepšovat.

Z okruhu farnosti a přátel se podařilo získat určitou nemateriální podporu, která v ní posílila naději a vůli k životu, který chtěla ukončit. Svoje odhodlání vyjádřila slovy: „budu bojovat.“

Protože se jedná o sociálně znevýhodněnou osobu, která v současné době není schopna uhradit své závazky ve zbývající výši přibližně 30 tisíc Kč, obracíme se na vás tímto s prosbou o poskytnutí finančního daru na jejich uhrazení. Pokud získáme z darů více prostředků, budou použity pro její další podporu – např. na stravenky pro dceru.

č.ú. 107-4841870287/0100 – Chléb sv. Antonína; v.s. 201601

Budeme Vám vděčni za jakýkoliv dar.

Více o františkánské pomoci Chléb sv. Antonína naleznete na samostatné stránce.

(ilustrační foto: Flickr, Feggy Art, CC BY-NC-ND)