Pomoc pro matku samoživitelku s dítětem – zpráva o situaci

Milí bratři a sestry, rád bych vás informoval o situaci matky s dítětem, kterou jsme se rozhodli podpořit prostřednictvím našeho účtu Chléb sv. Antonína.

Po zveřejnění prosby o pomoc jsme dostali velmi rychle množství darů, které nám zatím umožnily udělat tyto kroky:

Byla zaplacena:

– dlužná částka VZP (pojištění + penále) ve výši 28.800,- Kč, v současné době probíhá jednání s pojišťovnou o vrácení penále (vzhledem k celkové tíživé situaci rodiny)

– dlužná částka vůči MSSZ ve výši 1.250,- Kč

– a dlužná částka vůči jedné finanční instituci ve výši téměř 10.000,- Kč

I po zaplacení těchto částek zůstává na účtu k dnešnímu dni (30.6.) ještě 6.000,- Kč na tento úmysl.

Díky rychlé pomoci se tedy podařilo odstranit všechny okamžité hrozby, což je veliká věc, ovšem situace rodiny je nadále tíživá, hlavně díky celkovému vyčerpání a také situací v bydlení – náklady spojené s ubytováním převyšují jejich současné možnosti. Přátelé rodiny hledají nějaké řešení (např. získání obecního bytu, kde by náklady nebyly tak vysoké). Zbylé prostředky budou tedy nejspíše použity na tento účel, a budou na něj použity i případné další dary na tento úmysl, proto jej zde nadále necháváme zveřejněný. O všem vás budu samozřejmě dále informovat.

Jménem matky a jejích přátel moc děkujeme za všechny dary a pro dobrodince vyprošujeme Boží požehnání!

Za bratry františkány br. Jeroným Jurka OFM

(ilustrační foto, autor: Lydia Brooks, CC BY-NC-ND)