Papež František navštíví 4. srpna Assisi

Papež František navštíví 4. srpna kostelík Porciunkule poblíž Assisi, kde se utvářel Řád menších bratří, františkánů. Na místo bude putovat u příležitosti 800. výročí tzv. „Odpuštění z Assisi“.

Odpuštění z Assisi (nazývané také slavností Porciunkule) připomíná událost, kdy sv. František získal pro poutníky do tohoto kostelíku plnomocné odpustky. Do té doby byla hlavní formou pokání velká pouť, například do Jeruzaléma, Santiaga nebo Říma. František však chtěl, aby i obyčejní lidé, kteří se nemohli vydat na několikaleté putování, mohli načerpat z těchto Božích milostí. Dar odpustků, který František obdržel od papeže Honoria III., měl nabídnout hlubokou radost těm, kdo přijímají Boží odpuštění ve svátosti smíření a chtějí se v životě hlouběji obrátit.

Již 800 let přitahuje místo Porciunkula zástupy poutníků, kteří touží po smíření a po hlubokém vnitřním pokoji. První papež, který přijal jméno po Chudém bratru z Assisi, přijde 4. srpna jako poutník do tohoto kostelíka, v němž sv. František často hovořil s Bohem pod láskyplným zrakem Panny Marie, a kde se vytvářel řád františkánů. Odtud také světec vysílal své bratry do světa, aby hlásali evangelium.

„Jsme vděční Svatému otci za toto další znamení pozornosti vůči Assisi. (…) Diskrétní způsob této cesty – intenzivní chvíle modlitby – nás volá k vnitřnímu životu a střídmosti,“ píší místní bratři františkáni na svém webu.

Odpuštění z Assisi neboli slavnost Porciunkule, se slaví po celém světě 2. srpna. Papež navštíví toto místo o dva dny později, neboť se teprve 31. července bude vracet ze Světového dne mládeže v Krakově.

porciunkule

Příběh Odpuštění z Assisi (slavnosti Porciunkule), modlitbu k Panně Marii i současný způsob slavení naleznete v samostatném článku.

 

 

 

(zdroj: assisiofm.it)