P. František Bartolomej Uriga OFM (+4.10.2016)

V pokoře před Pánem života oznamujeme, že náš spolubratr P. František Bartolomej Uriga OFM dovršil po těžké nemoci svůj život v den slavnosti svého řeholního patrona sv. Františka v úterý 4. října 2016 v domě bratří v Uherském Hradišti krátce před svými šedesátinami, po 22 letech kněžské služby.

Narodil se 31. října 1956 ve Vranově nad Topľou na východním Slovensku. Po absolvování střední odborné školy polnohospodářské řadu let pracoval jako zahradník. Poněvadž existence mužských řeholních společenství byla v komunistickém Československu zakázána, do františkánského řádu vstoupil tajně 9. října 1982. První sliby složil 18. prosince 1983, tři čtvrtě roku po rozsáhlé akci „Vír“, v níž STB bezprecedentně vystoupila proti všem tajným františkánským mužským a ženským komunitám po celém Československu. V období časných slibů pobýval v Košicích a začal také tajně studovat teologii. Věčné sliby složil po sametové revoluci 22. září 1991, v těch letech také dokončil svá teologická studia na fakultách v Olomouci a v Praze. Kněžské svěcení přijal 2. července 1994. Jako kněz působil ve farnostech v Moravské Třebové a okolí a v Uherském Hradišti. I přes postupující nemoc s vděčností vykonával kněžskou službu podle svých možností.

Za jeho život poděkujeme při zádušní mši svaté ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti ve středu 12. října 2016 v 14.00. Poté bude uložen do hrobu bratří na hřbitově ve Starém Městě u Uherského Hradiště.

Parte ke stažení

frantisek