Františkáni vyzývají k vytvoření bezpečných zón v Sýrii pod kontrolou OSN

(FOTOGALERIE UVNITŘ) Generální představený františkánů Michael Perry a kustod Svaté země Francesco Patton vyzvali k vytvoření bezpečných zón v Sýrii, které budou pod kontrolou mírových sborů OSN. Menší bratři, kteří na Blízkém východě stále působí, vyzvali také všechny strany konfliktu, aby vytvořily podmínky pro mír, a státy na celém světě, aby pomáhaly syrským uprchlíkům při respektování národních zákonů a poskytly humanitární pomoc v Sýrii.

 „Žádáme všechny zapojené strany a všechny, kdo mají politickou zodpovědnost, aby postavili na první místo dobro obyvatel v Sýrii, a především ve městě Aleppo. (…) Bezpečné zóny by měly být pod kontrolou mírových sborů OSN, které by jednaly na pokyn Rady bezpečnosti a s úplnou spoluprací různých stran zapojených do konfliktu.“Tuto výzvu vydal generální ministr Řádu menších bratří Michael Perry a kustod Svaté země (mj. představený františkánů v Sýrii) Francesco Patton v den svátku sv. Františka, 4. října.

Řád poukazuje na „nevýslovné utrpení“ obyvatel Sýrie a především města Aleppa, o které se nyní vedou boje. Právě v tomto kdysi nejlidnatějším městě země působí čtyři řeholní bratři. Spolu s papežem v prohlášení kritizují „logiku zbraní a převahy, temné zájmy a násilí“, které působí„vyčerpávající utrpení a neustálé porušování lidských práv“.

Františkáni vyzývají k ukončení bojů a odložení „všech dílčích zájmů“. V Aleppu i na jiných místech v Sýrii by se měly vytvořit bezpečné zóny, které umožní přísun humanitární pomoci a nové nalezení bezpečnosti a naděje v lidech, kteří trpí „strašnými následky konfliktu“.

Řád také vyzývá všechny země světa, aby byli co nejštědřejší v přijímání syrských uprchlíků, při respektování místních zákonů, a poskytli veškerou podporu humanitárním a bezpečnostním potřebám v Sýrii.

„Vyzýváme vás všechny, muži a ženy dobré vůle, abyste byli tvůrci míru, aby tak mohla být uhašena žízeň po míru, jež přebývá v srdci každého člověka, především v našich bratřích a sestrách v Sýrii,“ uzavírají Menší bratři.

Řád menších bratří má nyní v Sýrii zhruba 15 členů. Kromě Damašku, Aleppa a Lázikíje žijí dva bratři na území ovládaném džihádisty, kde chtějí být nablízku křesťanům, již nemohli utéci, především starým a nemocným.

(Foto: © Kustodie Svaté země; převzato z webu www.cirkev.cz)