Letní tábor v Aleppu pomáhá osmi stům dětí uzdravovat válečná traumata

FOTO UVNITŘ. V syrském Aleppu zničeném válkou probíhá letní program pro stovky dětí. Zdejší farnost sv. Františka pomáhá dětem v uzdravení válečných traumat. Po letech strávených ve strachu mohou si nyní děti bez starosti hrát, sportovat nebo poznávat Boha.

„K největším výzvám v Aleppu nyní patří uzdravení lidí a především dětí, které jsou nejvíce zranitelné,“uvádí františkánská farnost. „Uzdravení dětí na těle, v psychice, v duchovním životě, v jejich pocitu, že patří k nějakému společenství… Tento rok se mnoho dětí nedokázalo ve škole ani soustředit kvůli nevyléčeným traumatům.“

Farnost proto pořádá dvouměsíční tábor, kterého se účastní celkem 860 dětí ve věku 4-15 let. Společně s řeholníky, řeholnicemi a dobrovolníky se snaží „vrátit barvu do života dětí, které za tyto poslední roky zakusili téměř jen temnou barvu války“. Tábor nese název „Díky Ježíši je můj život barevný“.

Při zpěvu, tanci, hrách, plavání, sportu, vytváření rukodělných výrobků, vaření nebo hraní divadla pomáhají profesionálové. Jedním z nich je Fadhi Ibrahim. „Mám obrovskou radost z toho, že mě církev pozvala, abych koordinoval tyto hry a aktivity. Zejména po letech války, kdy byly jediným zvukem bomby a střely. Nyní zakoušíme pouze radost. Také doufám, že přispěji k tomu, aby tyto děti byly šťastné,“ řekl.

Tábor se soustředí i na duchovní potřeby mladých. Středem dne je slavení mše svaté. Mezi písněmi, tancem nebo hrami jsou také vkládány chvíle modlitby. „Nesoustředíme se jen na tělesné a duševní potřeby dětí, ale také je doprovázíme na jejich duchovní cestě,“ uvádí k tomu farnost. „Na příkladech biblických postav jim ukazujeme, jak Ježíš mění naše životy, dodává jim ‚barvu‘, činí nás šťastnějšími, pokud ho jen pozveme a necháme ho vstoupit do svého života.“

Po odchodu povstalců v prosinci loňského roku žijí obyvatelé Aleppa v míru. Město je však zničené, schází zde ty nejnutnější životní prostředky, lidé nemohou pracovat a uživit se. Také jsou často psychicky zranění a propadají zoufalství. Církev s pomocí dárců z celého světa pomáhá zajišťovat pomoc potřebným.

Farnosti svatého Františka v Aleppu je možné přispět skrze účet uvedený na její facebookové stránce (zpráva pro příjemce „FOR THE POOR“ – tzn. pro chudé).

 (převzato z webu www.cirkev.cz; zdroj: Latinská farnost sv. Františka v Aleppu)