Pomozte, prosím, postavit varhany XIV pražských mučedníků

Pomozte, prosím, postavit varhany XIV pražských mučedníků. Nástroj bude sloužit potřebám našeho poutního místa v Praze a jasně odkazovat k památce světců, brutálně zavražděných v tomto kostele 15. února 1611.

Návrh varhan

V boční kapli sv. Michala kostela Panny Marie sněžné v Praze, v níž jsou uloženy ostatky blahoslavených Čtrnácti pražských mučedníků, se nacházely malé varhany z 19. století, které byly ve velmi špatném technickém stavu. V rámci příprav beatifikace našich umučených bratří, a s tím souvisejících oprav kaple v roce 2012, bylo rozhodnuto o odstranění tohoto již nevyhovujícího nástroje a jeho nahrazení novým. Ten by měl důstojně sloužit liturgickým i mimoliturgickým potřebám poutního místa a ve své podstatě jasně odkazovat k památce světců, brutálně zavražděných v tomto kostele 15. února 1611.

Při hledání spojnice mezi současností a dobou těchto tragických událostí jsme jako vzor zvolili typ pozdně renesančního italského nástroje. Varhany pro české země sice značně netypické, ale charakterizující dobu a provenienci těchto umučených františkánů. Nástroj, který se pro italskou zpěvnost svých hlasů stane důstojnou připomínkou čtrnácti menších bratří od Panny Marie Sněžné.

Výtvarné pojetí varhanní skříně navrhl a malbu Čtrnácti pražských mučedníků provede výtvarník Milivoj Husák. Vlastní realizace nástroje byla svěřena renomované varhanářské firmě Kánský-Brachtl z Krásných Louček u Krnova.

Návrh varhan

Za realizační tým

Martin Šmíd, ředitel kůru při kostele Panny Marie Sněžné

Jakub František Sadílek ofm, Provinční ministr františkánů

Celková předpokládaná částka na varhany je 3,5 mil. korun. K 9.červenci 2017 máme na účtu 523 975,04 Kč. Budeme vděčni za jakoukoli vámi poskytnutou částku i za modlitbu za zdar tohoto díla.

č. ú.: 16975777 / 5500 (transparentní účet u Reiffeisen bank)

Informace o dispozici varhan zde.

Pokud byste rádi podpořili některý další z úmyslů provincie, podívejte se na stránku Pomozme. Upřímné Pán Bůh zaplať!