Modlitby před křížem

V tyto dny zůstáváme blízko Pánu, vděční za tak velký dar, který nám dal na kříži. Otevřel nám nebe, vysvobodil nás z hříchu, dal nám opravdový domov v Božím srdci. Zde nabízíme některé modlitby sv. Františka nebo jemu připisované, které měly hlubokou spojitost s křížem.

První z nich se sv. František modlil před křížem pravděpodobně ještě během svého obrácení, kdy hledal Boha i to, co po něm žádá:

Nejvyšší, slavný Bože,
osvěť temnoty mého srdce
a dej mi pravou víru,
pevnou naději
a dokonalou lásku,
rozum a poznání, abych splnil tvůj svatý příkaz, který jsi mi v pravdě dal. Amen.

Další modlitba se nazývá “Absorbeat”, “Ať uchvátí”:

Ať uchvátí, prosím, Pane,
ohnivá a sladká moc tvé lásky mou duši
skrze všechno, co je zde pod nebem,
abych zemřel láskou k tvé lásce,
jako tys zemřel z lásky k mé lásce.

Když svatý František přijal stigmata, Kristovy rány, složil tuto modlitbu, která je čistou chválou Boha a jeho dobroty a krásy:

Ty jsi svatý Pán, jen ty jsi Bůh, jenž dělá zázraky.
Ty jsi silný. Ty jsi veliký. Tys nejvyšší.
Tys všemocný Král, Otče svatý, Králi nebe i země.
Tys trojí a jediný, Pán a Bůh, všechno dobro.
Ty jsi dobro, všechno dobro, nejvyšší dobro. Pán a Bůh živý a pravý.
Tys láska a smilování. Ty jsi moudrost. Tys pokora.
Tys trpělivost. Tys jistota. Ty jsi pokoj. Tys radost a veselí.
Ty jsi spravedlnost a mírnost. Tys všechno bohatství, které potřebujeme.
Ty jsi krása, tys laskavost. Tys ochránce. Ty jsi strážce a obhájce.
Ty jsi síla. Tys útočiště. Tys naše naděje. Tys naše víra. Tys naše láska.
Tys naše veliká sladkost. Tys náš věčný život, velký a podivuhodný Pán, všemohoucí Bůh, milosrdný Spasitel.

Další modlitby svatého Františka z Assisi naleznete ZDE

Bratři františkáni v našich komunitách se pak každý pátek modlí pětkrát Otče náš vkleče se vztaženýma rukama, na památku pěti Kristových ran.