P. Matouš Sleziak (+ 13. dubna 2018)

V pokoře před Pánem života oznamujeme, že náš bratr P. Matouš Josef Sleziak OFM dovršil svůj život v pátek 13. dubna 2018.Za jeho život poděkujeme při zádušní mši svaté v kostele Panny Marie Sněžné v Praze ve středu 25. dubna 2018 v 10.00. Poté bude uložen do hrobu bratří na Olšanských hřbitovech v Praze, obřad rozloučení začne průvodem od hlavní brány v 11.30.

P. Matouš se narodil 8. února 1930 v Praze. Po středoškolském studiu vstoupil do františkánského řádu, v němž složil první sliby 25. srpna 1949. Po záboru klášterů komunistickou mocí v dubnu 1950 byl internován, poté povolán do vojenské služby PTP. Věčné sliby složil tajně 26. srpna 1952. Po propuštění pracoval ve stavebnictví a jako zámečník v umělecké kovárně v Praze. Poté se přidal ke dvěma bratrům a pracoval jako topič v domově důchodců na samotě Polom u Mariánských Lázní. Přijal tajně kněžské svěcení 1. září 1968. Brzy na to bratři získali povolení, aby komunita kněží mohla žít na faře ve Vrchlabí a spravovat okolní farnosti. V tajném studiu teologie, jež františkánská provincie zavedla, měl po léta na starosti biblikum. Po zrušení komunity a ztrátě státního souhlasu v roce 1971 přišel do Liberce, pracoval jako údržbář u sester v Českém Dubu a měl dovoleno sloužit jako neplacený duchovní (na tzv. §16). Poté sedm let působil jako průvodce a duchovní v poutní bazilice bývalého františkánského kláštera v Hejnicích. Když musel být kostel pro opravy dočasně zavřen, přešel do tajné komunity v Brně. S nemocným tatínkem se dostal nazpět do domova Polom, který spravovaly sestry františkánky. S nimi po tatínkově smrti přešel do domova v Lechovicích. Odtud odešel do Rakouska, kde žil tři roky, než se vydal za spolubratrem Vladimírem do Kanady. Zde žili ve Winnipegu a v Calgary a pastoračně pečovali o české exulanty v rozsáhlé části Kanady. V roce 1990 se vrátil do Československa a působil nejprve při konventu v Uherském Hradišti. Po náhlé smrti P. Maráška v květnu 1991 se už jako nedlouho předtím zvolený vikář provincie stal provinčním ministrem. V tomto úřadu působil až do roku 2000. Poté i nadále žil a kněžsky působil v pražském konventu a kostele Panny Marie Sněžné. Zemřel v kněžském domově v péči milosrdných sester sv. Vincence ve Staré Boleslavi.

Parte ke stažení je ZDE.