Zveme k Modlitebnímu společenství za církev a svět

Zveme k modlitbě všechny, kdo by spolu s námi rádi prosili za církev a za svět. 

Dne 25. 4. 2018 udělil kardinál Dominik Duka OP dovolení pro působení Modlitebního společenství za církev a svět – RSK v Arcidiecézi pražské. Cílem modlitební hnutí, které založil P. Petr Pavlíček OFM, je především uskutečňování poselství z Fatimy – modlitba a oběť za obrácení lidí k Bohu, za mír ve světě, za křesťanskou obnovu manželství a rodin, za kněžská a řeholní povolání, za ochranu lidského života od jeho počátku až do jeho přirozeného konce a za ochranu stvoření. Prostředkem k dosažení těchto cílů je v první řadě modlitba růžence, denní modlitba církve (nebo její části), Mariánské slavnosti, duchovní obnovy, exercicie apod. V současné situaci globálního politicko-mocenského napětí a stupňujících se útoků na tradiční model rodiny považujeme výše uvedené modlitební úmysly za velmi aktuální.

Modlitební setkání tohoto hnutí se konají v Praze kostele Panny Marie Sněžné v Praze vždy v pátek před poslední sobotou v měsíci. Začínají v 17:30 hod. modlitbou růžence, poté po mši svaté a nešporách následuje smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní. V Brně – Husovicích se  členové RSK za podpory biskupa Vojtěcha Cikrleho  setkávají v kostele Nejsvětějšího srdce Páně každé třetí úterý měsíci vždy v 17 hod. Po modlitbě růžence následuje smírná pobožnost před vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a mše svatá. Všichni jste srdečně zváni! 🙂

Hnutí má svoji centrálu ve Vídni a je pod patronátem Salcburského arcibiskupa. Slouží výhradně duchovním účelům a obrací se k celému světu.