VIDEO: Otec Vianney o svém povolání i o víře v rodině

Díky otci Janu Vianneyovi Dohnalovi nachází mnoho lidí radost, vnitřní pokoj a zakusí třeba kousek Boží blízkosti.


V jeho životě nenajdeme nějaké dramatické zvraty. O to více zde září krása víry v rodině, která formovala jeho domov. Život bratra Vianneye také ukazuje, že opravdový pokoj v srdci pramení ze života s Kristem.

Otec Vianney působí v Praze jako představený zdejšího kláštera u Panny Marie Sněžné. Zároveň pečuje o poutní místo Hájek u Prahy.

[instagram-feed cols=6 num=6 imageres= medium showfollow=false imagepadding=0 showheader=false showcaption=false disablelightbox=true showlikes=false showbutton=false captionlinks=false]