VIDEO: Otec Vianney o svém povolání i o víře v rodině

Díky otci Janu Vianneyovi Dohnalovi nachází mnoho lidí radost, vnitřní pokoj a zakusí třeba kousek Boží blízkosti.


V jeho životě nenajdeme nějaké dramatické zvraty. O to více zde září krása víry v rodině, která formovala jeho domov. Život bratra Vianneye také ukazuje, že opravdový pokoj v srdci pramení ze života s Kristem.

Otec Vianney působí v Praze jako představený zdejšího kláštera u Panny Marie Sněžné. Zároveň pečuje o poutní místo Hájek u Prahy.