Zveme na večer o františkánských misiích ve světě (Luis Gallardo OFM)

Srdečně zveme na večer o františkánských misiích ve světě, který povede bratr Luis Gallardo OFM. Ten má v našem řádu na starost misie a evangelizaci. Večer proběhne v kostele Panny Marie Sněžné v Praze (Jungmannovo nám.) v pátek 22.6. po večerní mši svaté, tj. cca v 18.45.

Během večera proběhne přednáška, promítání i diskuze. Vše bude překládáno do češtiny.

Františkáni mají misie na mnoha místech ve světě, například v Jižním Súdánu, Amazonii, Turecku nebo Thajsku.

Bratr Luis Gallardo (nar. 1968) pochází z Ekvádoru, v současnosti je v Římě generálním sekretářem našeho řádu pro misie a evangelizaci.