Fotky z rohožkové kapituly

V životě komunity i každého společenství jsou zásadní vztahy, společný čas i společné hledání Boží cesty. Věděl to už svatý František, který svolával bratry na kapituly.

Velmi známou se stala kapitula v roce 1221, kdy se tisíce františkánů sešlo v Assisi. Jelikož neměli kde spát, vytvořili primitivní chýše tím, že sepnuli jakési „rohožky“.

Rohožková kapitula je tedy pro nás setkání bratří celé provincie, na kterém nevolíme nové vedení ani nerozhodujeme o zásadních věcech. Spíše se společně modlíme, máme na sebe čas a diskutujeme o tématech, která jsou pro naše společenství důležitá. Také jsme zde oslavili troje padesátiny a jedno výročí 30 let od kněžského svěcení.

Na krásném místě Chatky na jihu jsme byl díky milých manželům Neumannovým.