Děkujeme za pomoc rodině v nouzi

Děkujeme všem, kdo pomohli rodině v nouzi, která se bez vlastní viny dostala do dluhů. Společně se povedlo této rodině umožnit svobodný start do dalšího života.

Díky vaší pomoci a také pomoci řeholních řádů a ČKCH se podařilo zaplatit všechny dluhy, vyřešit exekuci a vyrovnat se s věřiteli. Rodina má dvě děti, paní byla nemocná, a nebylo možné, aby se sami i přes veškerou snahu z dluhů dostali.

Pán Bůh vám to odplať.

Tímto tedy uzavíráme vybírání finanční pomoci pro tuto rodinu. Pokud by vás zajímaly naše další úmysly pomoci potřebným, zveme vás na stránku Pomoc lidem v nouzi. Chceme vždy pomáhat lidem, o nichž jsme přesvědčeni, že pomoc skutečně potřebují a pro které je finanční pomoc kuprospěchu.

(ilustrační foto:  Priscilla Du Preez, Unsplash)