Sbíráme prostředky na pohřby lidí bez domova

Lidé bez domova často nemají nikoho, kdo by byl ochoten je důstojně pochovat. Se zesnulým se nemohou rozloučit ani jeho přátelé. Chceme společně s vámi těmto lidem prokázat poslední službu lásky. 

Mezi naše úmysly sociální pomoci, na které vybíráme finanční prostředky, tak nově přidáváme „Pohřby lidí bez domova, zejména v Moravské Třebové“. Právě v tomto klášteře aktuálně bydlí desítky těch, kdo se nacházejí v nouzi.

Pokud zemře člověk bez domova a nikdo z příbuzných se k němu nepřihlásí, jeho tělo je spáleno a popel bez obřadu rozptýlen. Přátelé se s tímto člověkem nemohou rozloučit.

Rádi bychom tedy, společně s vámi, umožnili důstojný pohřeb těm, kdo nikoho nemají. Pochovávat zesnulé patří mezi skutky tělesného milosrdenství. I v biblické knize Tobiáš hlavní postava pohřbívá mrtvé, i když kvůli tomu riskuje život. 

Přispět na tento úmysl je možné na účet číslo 107-4841870287/0100 (název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“), v.s. 201804.

Všem dárcům velmi děkujeme!

(ilustrační foto: Andrii Podilnyk, Unsplash)