Sbíráme prostředky na pohřby lidí bez domova

Sbíráme prostředky na pohřby lidí bez domova

23 října, 2018
Františkáni
No Comments

Lidé bez domova často nemají nikoho, kdo by byl ochoten je důstojně pochovat. Se zesnulým se nemohou rozloučit ani jeho přátelé. Chceme společně s vámi těmto lidem prokázat poslední službu lásky. 

Mezi naše úmysly sociální pomoci, na které vybíráme finanční prostředky, tak nově přidáváme „Pohřby lidí bez domova, zejména v Moravské Třebové“. Právě v tomto klášteře aktuálně bydlí desítky těch, kdo se nacházejí v nouzi.

Pokud zemře člověk bez domova a nikdo z příbuzných se k němu nepřihlásí, jeho tělo je spáleno a popel bez obřadu rozptýlen. Přátelé se s tímto člověkem nemohou rozloučit.

Rádi bychom tedy, společně s vámi, umožnili důstojný pohřeb těm, kdo nikoho nemají. Pochovávat zesnulé patří mezi skutky tělesného milosrdenství. I v biblické knize Tobiáš hlavní postava pohřbívá mrtvé, i když kvůli tomu riskuje život. 

Přispět na tento úmysl je možné na účet číslo 107-4841870287/0100 (název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“), v.s. 201804.

Všem dárcům velmi děkujeme!

(ilustrační foto: Andrii Podilnyk, Unsplash)

Napište komentář