Papež píše syrským františkánům: vidíme ve vás trpícího Ježíše

Ve vás a v obyvatelích Sýrie vidíme trpícího Ježíše,píše papež František syrským františkánům Hannovi Jalloufovi a Louaiovi Bsharatovi. Tito dva bratři předtím zaslali papeži vzkaz, kde popisovali situaci v blízkovýchodní zemi.  

Nejdražší otče Hanna a otče Louai,

děkuji vám za dopis, který mi poodhaluje vaše svědectví ve zmučené syrské zemi. Sdílím vaše utrpení a chci vám říci, že jsem nablízku vám i vašim společenstvím, tolik zkoušeným bolestí prožívanou ve víře v Ježíše Krista. Kolik utrpení, kolik chudoby, kolik bolesti Ježíše, který trpí, je chudý a vyhnaný ze své vlasti. Je to Ježíš! Toto je tajemství. Je to naše křesťanské tajemství. Ve vás a v obyvatelích milované Sýrie vidíme trpícího Ježíše.

Není nic většího, čím by se křesťan mohl podílet na dějinách spásy lidstva, než je mučednictví. Díky mučedníkům roste Boží království,mučedníci zasévají semena budoucích křesťanů, jsou pravou slávou církve a naší nadějí. Takové svědectví nás napomíná, abychom se neztráceli ani uprostřed bouře. Často nám moře života připravuje bouři, avšak z existenciálních vln k nám přichází nečekané znamení záchrany: Maria, Matka Pána, v úžasu a v tichosti hledí na nevinného ukřižovaného Syna, který dává životu smysl a lidem přináší spásu.

Ujišťuji vás, že na vás neustále pamatuji v eucharistickém společenství, aby se vaše bolest proměnila na božskou naději, s níž nás povzbuzuje apoštol Pavel v listě Římanům: „Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení, úzkost, pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí, meč? Jak je psáno: stále jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme pokládáni za ovce na porážku. Ale v tom všem vítězíme díky Tomu, který si nás zamiloval.“

Prosím Pannu Marii, aby vás chránila pod svým pláštěm milosti a vyprošovala vám dar vytrvalosti. Ze srdce žehnám vám a vašim křesťanským rodinám, které jsou svěřeny do vaší odvážné ochrany.

Prosím, i nadále se modlete také za mě.

František

Dopis papeže Františka syrským františkánům. Zdroj: custodia.org.
Dopis papeže Františka syrským františkánům. Zdroj: custodia.org.