Video a foto: Obláčka nových bratří

V sobotu 1. prosince 2018 přijali v Trnavě hábit tři naši a dva slovenští bratři. Začali tím roční noviciát. 

Bratři také dostali nová jména – František (Jindra Jarolík), Samuel (Vojta Matys) a Angelo (Tomáš Myslikovjan). Slovenští bratři přijali jména Bonaventura a Arnold.

Františkánský hábit je ve tvaru kříže. V průběhu obřadu bratři žádali, aby byli „oblečeni do zkušebního šatu“ a aby jim ostatní spolubratři „pomohli jít cestou pokání, žít podle svatého Evangelia, následovat pokoru a chudobu našeho Pána Ježíš Krista, získávat Ducha Páně, modlit se vždycky s čistým srdcem a ustavičně růst v bratrské lásce“.