Spouštíme nový seriál o místech svatého Františka

Zveme vás na místa spojená se životem svatého Františka. Skrze příběhy a fotografie můžeme objevovat život světce z Assisi a inspirovat se jím ve svém životě.

Ještě v noci opouštíme tajemnou horu La Verna ve střední Itálii. Po klikaté cestě se noříme do údolí. Pod námi se jako bílé moře válí oblak bílé mlhy. Vystupují z něj jen černé ostrůvky vrcholků zvlněné krajiny. Na jednom již svítí první obydlí. Nad sebou necháváme rozpuklou skálu, na které se na sklonku léta roku 1224 zvláštním způsobem setkal svatý František z Assisi s ukřižovaným Kristem. Na rukou i nohou světce tehdy zůstaly rány připomínající tu největší Lásku.

Františkánská místa mají zvláštní atmosféru. Propojují nás s událostmi, které se staly před 800 lety, ale dodnes inspirují tisíce lidí. Můžeme se zde na chvíli na svět dívat očima, jakýma jej viděl sv. František nebo jeho následovnice sv. Klára. V tichosti zde můžeme načerpat z té lásky, která vedla syna bohatého kupce i váženou šlechtičnu, aby opustili všechno a z celého srdce objali Krista a jeho Paní chudobu.

Toto mohli někteří z našich bratří zakusit při nedávné pouti. Rádi bychom vám přiblížili milost míst, některých nacházejících se uprostřed rušného městečka Assisi, jiných ukrytých hluboko v horách a lesích. S pomocí fotografií a příběhů přiblížit události, které zde prožil svatý František a jeho první druhové. Inspirovat se tak životem světců, kteří jsou vždy ztělesněným evangeliem.

Seriál o františkánských místech budeme postupně publikovat na těchto stránkách,