Pozvánka ke studiu františkánské spirituality 2019-2020

Institut františkánských studií zve všechny křesťany, kteří chtějí prohloubit svůj duchovní život v duchu františkánské spirituality, k formačnímu studiu v roce 2019 – 2020.

Institut františkánských studií (IFS) doplňuje formaci bratřím a sestrám františkánských společenství zasvěceného života, členům Sekulárního františkánského řádu i všem křesťanům, kteří mají hluboký zájem o tuto spiritualitu. Studijní texty a informace o studiu jsou zveřejňovány průběžně na internetových stránkách www.frantiskanstvi.cz.

Vyučuje se v Praze od září do června jedenkrát za měsíc v sobotu. Program studia je plánován systémem spirálových osnov na dobu tří let. Posluchači nejsou povinni skládat zkoušky, avšak ti, kteří mají zájem o získání interního diplomu o absolvování Institutu františkánských studií, musí složit zkoušky ze všech předmětů tříletého studia.

Každý posluchač platí poplatek 500,- Kč ročně. Z těchto příspěvků se hradí provozní náklady Institutu františkánských studií. Posluchačům, kteří se nacházejí v těžké finanční situaci, je tento poplatek prominut.

Činnost Institutu františkánských studií je založena na obětavosti vyučujících i posluchačů. Ke svému působení však IFS potřebuje alespoň základní finanční prostředky. Institut proto pokorně prosí všechny, kteří by jej mohli podpořit, o laskavou pomoc.

Potvrzení o přijetí daru na požádání rádi zašle. Číslo účtu Institutu je: 2100493964/2010. Kéž Pán odplatí všem dárcům svým požehnáním.

Formulář přihlášky najdete na webu www.frantiskanstvi.cz. Prosím, hlaste se do 31. července 2019.

Případné dotazy posílejte na email: ludmilaosf@volny.cz nebo tel. 728 976 795.