Do konce srpna je možné přes nás pomoci lidem v syrském Aleppu

Do konce srpna je možné přes české františkány pomoci lidem v syrském Aleppu. Vybrané peníze poté odešleme františkánské nadaci Pro Terra Sancta, která pomoc zajišťuje.

V posledních měsících se situace v severosyrském městě radikálně zhoršila. Jak uvedl v květnu františkánský kněz Ibrahim Alsabagh, lidé neměli ani základní prostředky, hrozila smrt hlady.

Do konce srpna je možné podpořit buď (1) přes náš český františkánský účet „Chléb sv. Antonína“:

Číslo účtu: 107-4841870287/0100, název účtu: „Chléb sv. Antonína – Bratři františkáni“, v.s. 201801 (variabilní symbole je nutný, abychom věděli, že peníze jsou na tento úmysl).

nebo i kdykoliv později (2) přes nadaci Pro Terra Sancta:

BANCA POPOLARE ETICA SCPA – FILIALE DI MILANO
ADRESA BANKY: Via Scarlatti 31 – 20124, MILANO
IBAN: IT 39 U 05018 01600 000014488449
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
JMÉNO PŘÍJEMCE: FOR THE POOR
Jako účel platby napsat tuto větu (a pouze tuto větu): FOR THE POOR (tzn. v překladu “pro chudé”)
Platba probíhá v eurech.