Zpráva o pomoci potřebným v roce 2020

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi.

V roce 2020 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary, které ukazuje následující tabulka.

Přehled darů – r. 2020

Účelv.s.Celkem darovánovyužito pro daný účel
Pomoc v Sýrii201801612 200,00 Kč631 728,45 Kč
Pomoc mamince s dětmi20180230 197,00 Kč58 000,00 Kč
Pomoc statečné ženě20180311 345,00 Kč75 247,00 Kč
Pohřby pro lidi bez domova2018043 727,00 Kč12 000,00 Kč
Bez určení úmyslu 190 337,00 Kč121 000,00 Kč

Pokud jde o jednotlivé konkrétní úmysly, situace je takováto:

Pomoc v Sýrii – na žádost o pomoc našich bratří, kteří pečují o potřebné lidi v Aleppu,  jimž často schází nejnutnější prostředky k životu, jsme poslali finance, které přišly na náš účet částečně v minulém roce, a to sice 631 728,45 Kč. Prostředky jsme poslali  organizaci ATS Pro Terra Sancta, která spolupracuje s naší františkánskou Kustodií Svaté země, pod kterou patří všechny naše kláštery a farnosti v Izraeli, Libanonu, Jordánsku, Sýrii a okolí.

Pomoc mamince s dětmi – nemocné osamocené mamince s postiženými dětmi v tíživé situaci bylo v pravidelných příspěvcích vyplaceno celkem 58 000,00 Kč. Maminka nyní pracuje na částečný úvazek v chráněné dílně a její zdravotní stav je střídavý, absolvovala i několik operací. Otec dítěte opět přestal platit alimenty. Na postižené dítě se zatím podařilo získat příspěvek na péči. Mamince posíláme pravidelně 4000 měsíčně. V krizových situacích i další podporu v nouzi.

Pomoc statečné ženě – této statečné ženě jsme v průběhu roku přispěli částkou 75 247,00 Kč. Velká část z těchto peněz šla jako sociálního pojištění pro nárok na invalidní důchod, který  jí je již vyplácen a není už třeba pravidelných darů. Zároveň bylo zažádáno o insolvenci, která byla schválena a nyní se řeší její výše. Prostředky, které ještě získáme, bychom rádi použili k případné pomoci v oddlužení. Tato statečná žena stále pracuje, pomáhá v církvi a také studuje KTF UK. Letos by měla získat titul bakaláře.

Dary bez určení úmyslu – jsou využity na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky apod.) a dále jsou využity podle potřeby na dané úmysly nebo pro  ty, kdo akutně potřebují pomoc. V minulém roce jsme tyto prostředky použili mimo jiné na tyto účely: 9 rodinám a jednotlivcům v tíživé situaci jsme rozdali dary od 2 000 do 20 000, Dívčí katolické škole v Platnéřské ul., která se stará o děvčata (často se zdravotním handicapem) v sociálně těžké situaci jsme přispěli z tohoto účtu 25 000.

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Příští rok bychom rádi znovu sbírali pro syrské křesťany, kteří museli opustit své domovy a nacházejí se v syrském městě Latakia.

Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

Jakub František Sadílek OFM

provinciál