Generální kapitula bratří (aktualizováno)

Od 3. do 18. července 2021 probíhá v Římě generální kapitula bratří františkánů. Již svatý František psal bratřím, aby se scházeli a „jednali o záležitostech, které se týkají Boha“. Pravidelně se pak bratři setkávají, aby hledali další cesty směřování řádu a života podle svého charismatu, a také volili nové vedení. Za naši provincii se kapituly účastní bratři Jakub a Bernard.

Letošní kapitula probíhá za proticovidových opatřeních a koná se v koleji sv. Vavřince na okraji Říma, kterou nám půjčili bratři kapucíni.

Kapitulu můžete sledovat na stránkách https://ofmcapgen2021.org/en/. Mimo jiné zde najdete také mnoho videí, které představují jednotlivé františkánské provincie – ta jsou denně zveřejňovaná v článku https://ofmcapgen2021.org/en/videos-of-the-franciscan-provinces-of-the-world/. Videa jsou také postupně zveřejňovaná na kanále YouTube kapituly: https://www.youtube.com/channel/UC-jC4NrkciGH4yH2vdP3Qqw/videos