Generálním ministrem řádu se stal Massimo Fusarelli

Františkáni shromáždění na kapitule v Římě zvolili 13. července 2021 za generálního ministra (tj. služebníka) bratra Massima Fusarelliho z římské provincie. Stává se tak 121. nástupcem svatého Františka.

Volbě předsedal kardinál Joao Braz de Aviz, prefekt Kongregace pro zasvěcený život. Po vzývání Ducha svatého a po slibu, že každý bude hlasovat takového kandidáta, kterého považuje za nejvhodnějšího podle Boha, proběhlo hlasování. Následně bratři zazpívali Te Deum a odebrali se do kaple, kde nový generální ministr složil slib a bratři mu společně požehnali slovy sv. Františka.

Svatý František z Assisi nechtěl, aby se ti, kdo společenství vedou, jmenovali představení, nýbrž služebníci, ministri. Tento název se dochoval dodnes. Jejich úkolem je sloužit společenství a po vzoru Krista symbolicky umývat svým bratřím nohy.

Massimo Fusarelli se narodil roku 1963 v Římě, františkánem se stal roku 1983. Vystudoval patristickou teologii. V 90. letech se věnoval mladým lidem a pastoraci povolání. Na mnoha úrovních – včetně generální kurie – byl zodpovědný za formaci bratří a studia. Pět let žil na periferii Říma v malé komunitě mezi potřebnými lidmi, kde se také věnoval rodinám. Po zemětřesení v Itálii žil rok v zasažené oblasti. Byl také delegátem pro sloučení pěti severoitalských františkánských provincií. Od roku 2020 byl provinčním ministrem římské provincie a předsedou konference italských františkánských představených.

Podrobný životopis najdete níže.

Video: Bratři žehnají Massimovi slovy svatého Františka.