Požehnání svaté Kláry

Následující požehnání je zkrácená verze modlitby, kterou adresovala svatá Klára svým spolusestrám. Tuto verzi jsme přejali ze stránek kláštera sv. Kláry v Assisi.

Pán ať vám žehná,
ať vás chrání,

ať vám ukáže svou tvář,
je k vám milosrdný,
ať k vám obrátí svou tvář

a dá vám svůj pokoj.
Milujte vždy Boha a vaše duše.
Pán ať je stále s vámi
a ať dá, abyste vy byli stále s ním.
Amen.

[instagram-feed cols=6 num=6 imageres= medium showfollow=false imagepadding=0 showheader=false showcaption=false disablelightbox=true showlikes=false showbutton=false captionlinks=false]