Fotky z prvních slibů bratří Jeremiáše a Michaela

V sobotu 21. srpna 2021 složili v kostele Panny Marie Sněžné v Praze své první sliby bratři Jeremiáš Petr Kříž a Michael Josef Řetický. Bratřím přejeme stálé Boží vedení na jejich cestě.

Foto: Bernard Mléčka / Člověk a Víra.