Nová rada Sekulárního františkánského řádu

V těchto dnech byla na Svatém Hostýně zvolena nová národní rada Sekulárního františkánského řádu.

Ministr: Vendelín Hájek
Zástupce ministra: Vladimír Dvořák
Formátor: Hana Brigita Reichsfeld
Sekretář: Miroslava Čejchanová
Hospodář: Marie Richterová
Člen mezinárodní rady: Markéta Kubešová
Zástupce člena mezinárodní rady: Petr Tesařík
Další členové: Luboš Kolafa, Marcela Řezníčková, Lubomír Mlčoch, Lumír
Hurník, Pavel Vaněček.

Sekulární františkánský řád (dříve nazývaní terciáři) je založený sv. Františkem. Jeho členy jsou křesťané ve světě, kteří chtějí ve svém stavu žít evangelium podle příkladu světce z Assisi.

„Řehole a život sekulárních františkánů je toto: zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který od Krista [čerpal] podněty pro svůj život a učinil jej středem svého života s Bohem a s lidmi. Kristus je dar Otcovy lásky a cesta k němu. On je pravda, do které nás uvádí Duch Svatý. On [sám] je život, který nám přišel dát v hojnost,“ píše se s úvodu řehole Sekulárního františkánského řádu.