Modlitba Jana Pavla II. ke Stigmatizovanému na hoře La Verna

Přejeme požehnanou slavnost sv. Františka a nabízíme modlitbu, kterou se modlil Jan Pavel II. v roce 1993 na hoře La Verna, kde světec z Assisi přijal stigmata.

Svatý Františku, stigmatizovaný na La Verně,
svět po tobě touží,
neboť jsi obraz ukřižovaného Ježíše.
Potřebuje tvé srdce, otevřené Bohu i člověku,
tvé bosé a zraněné nohy,
tvé probodené a prosící ruce.
Touží po tvém slabém hlasu,
který je silný mocí evangelia.
Františku, pomáhej dnešním lidem,
aby poznali, jakým zlem je hřích,
a aby od něj hledali očištění v pokání.
Pomoz jim, aby se osvobodili od vazeb hříchu,
které sužují moderní společnost.
Oživ ve vědomí vládců
naléhavou potřebu míru mezi lidmi a národy.
Předej mládeži svou svěžest života,
schopnou odporovat nástrahám
mnohonásobné kultury smrti.
Těm, kteří byli zraněni
jakýmkoliv druhem zloby, sděl, Františku,
svou radost z umění odpouštět.
Všem, kdo jsou křižováni utrpením,
hladem a válkou,
otevři znovu brány naděje.
Amen.