Zveme na besedu s otcem Benediktem k vydání jeho knihy

Zveme na besedu s otcem Benediktem Vladimírem Holotou u příležitosti vydání jeho nové knihy „Neplánovaných deset besed“.

Setkání proběhne 20. října 2021 v 19.15 v refektáři pražského kláštera u Panny Marie Sněžné (vchod z z nádvoří před kostelem, Jungmannovo náměstí).

Na místě bude možné si novou publikaci zakoupit.