Františkáni zahájili cestu k 800. výročí událostí života sv. Františka

Bratři františkáni si budou v letech 2023-2026 připomínat 800. výročí důležitých události konce života svatého Františka z Assisi: schválení řehole (1223), prvních jesliček v Grecciu (1223), Chvalozpěvu stvoření (1225) a Františkova přechodu na věčnost (1226). Společně s klariskami, minority, kapucíny, Sekulárním františkánským řádem a dalšími členy františkánské rodiny vyhlásili tzv. Františkánské výročí, které se bude skládat z výročí jednotlivých událostí. Připomínka má přispět k oživení charismatu, které nám svatý František zanechal. Františkánské výročí vyhlásili generální ministři řádů v Grecciu 29. listopadu 2021.

Generální ministr františkánů (OFM) Massimo Fusarelli také vyhlásil u této příležitosti šestiletou cestu celého řádu, která má přispět k hlubšímu uvědomění si našeho charismatu a služby a naplnit mandáty uplynulé generální kapituly.

Bratr Massimo též vyhlásil celořádovou Rohožkovou kapitulu, která se bude konat v roce 2025. Název navazuje na kapitulu, při které se v roce 1225 sešlo na 5 tisíc bratří, aby se vzájemně povzbudili ve víře. Jelikož bratři neměli kde bydlet, spali na rohožkách.

Níže přikládáme:

  • dopis generálních ministrů
  • a pokyny pro OFM na roky 2021-2027.

Ilustrace: Pietro Casentini.