Přejeme požehnané Velikonoce

„Nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“
(Žalm 23, 4)

Velikonoce plné naděje přejí bratři františkáni.

[instagram-feed cols=6 num=6 imageres= medium showfollow=false imagepadding=0 showheader=false showcaption=false disablelightbox=true showlikes=false showbutton=false captionlinks=false]