Přejeme požehnané Velikonoce

„Nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.“
(Žalm 23, 4)

Velikonoce plné naděje přejí bratři františkáni.