Generální vikář řádu byl jmenován biskupem

23. dubna 2022 papež František vybral br. Isaura Coviliho Linfatiho OFM, dosavadního generálního vikáře řádu, kterého generální kapitula v Římě zvolila v loňském roce, za biskupa v chilském Iquique.

 Br Isauro Covili Linfati se narodil 22. března 1961 v Lumacu v diecézi Temuco v Chile. Františkánský hábit oblékl 16. července 1981, prosté složil sliby 16. ledna 1983 a slavné sliby 20. března 1987. Kněžské svěcení přijal 23. listopadu 1990.

Po kněžském svěcení prožil br. Isauro první roky své pastorační služby ve “včleněných franternitách” (fraternità di inserzione) v okrajových oblastech Santiaga, kde se věnoval evangelizaci domorodého obyvatelstva a podpoře spravedlnosti, míru a neporušenosti stvoření. Byl také farářem. V roce 2010 vydal knihu Memoria de una Iglesia orante y peregrina (Památka církve modlící se a putující)

 Od roku 1997 působí v oblasti formace dočasných profesů, noviců a postulantů, je moderátorem trvalé formace a sekretářem pro formaci a studium. Poté byl generálním vizitátorem v Mexiku (2004) a v Peru (2007), definitorem chilské provincie Nejsvětější Trojice (1999-2005; 2008-2011; 2014-2015), vikářem (2015-2017) a provinčním ministrem téže provincie (2017-21).

 Generální kapitula v Římě v roce 2021 ho zvolila generálním vikářem řádu.

 Řád přeje novému biskupovi vše dobré a modlí se, aby jeho služba v církvi v Iquique přinesla hojné plody dobra.