Františkáni zahájí sérii 800. výročí událostí ze života sv. Františka

Františkánské řády a kongregace zahájí sérii 800. výročí události ze závěru života sv. Františka. Událost má pomoci k prohloubení různých aspektů spirituality a františkánské charismatu.

Jediné Františkánské výročí se bude skládat z pěti připomínek: 800. výročí Potvrzené řehole a Vánoc v Grecciu, kdy sv. František vůbec poprvé sestavil jesličky (2023), dále výročí přijetí Kristových ran-stigmat (2024), 800 let od Chvalozpěvu stvoření (2025) a Františkova přechodu do nebe (2026).

V ČR zahájíme společně jako františkánské řády a kongregace 800. oslavy výročí událostí ze života svatého Františka při společné liturgii na Velehradě v úterý 21. února 2023 v podvečer. Zároveň 19. – 23.2. 2023 bude možné se zapojit do formačního prohloubení prvního tématu Greccio-Vtělení spojeného s výročím v roce 2023. Tento formační seminář organizuje Sekulární františkánský řád a na jejich stránkách se časem dozvíte více informací.

V přiloženém dokumentu naleznete podněty pro jednotlivá výročí i texty, které mohou inspirovat (Zkratka FF znamená Fontes franciscanae, tj. Františkánské prameny, naleznete je zde).

Dokument je ke stažení ZDE.