Zveme na výstavu fotografií Boží doteky

Milí přátelé, zveme vás tímto co nejsrdečněji na benefiční výstavu fotografií, kterou bude mít v Praze bratr Bernard spolu s bratrem Pavlem. Výstava bude zahájena 25. května v 19.20 v ambitu našeho kláštera Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí 18 v Praze 1 a pak otevřena denně od 12 do 18 hod do 4.6. Na zahájení zahrají a zazpívají bratři františkáni. Originální fotografie z výstavy můžete získat za finanční dar, který bude použit na opravu františkánského kláštera v Hájku. Těšíme se 🙂