Nové vedení svatováclavské provincie

Na provinční kapitule jsme ve středu 24. května 2023 zvolili nové provinční vedení na následující tři roky. Provinčním ministrem (dosl. služebníkem, název pro představeného) byl zvolen bratr Jakub František Sadílek, vikářem Jeroným František Jurka, definitory (rádci): Šebestián Pavel Smrčina, Bonaventura Ondřej Čapek, Eliáš Tomáš Paseka a Bernard Ondřej Mléčka.