Svěcení varhan 14 mučedníků a inaugurační koncert

V rámci rekonstrukce kaple sv. Michala, která předcházela dlouho očekávanému blahořečení našich františkánských bratří mučedníků, bylo rozhodnuto o odstranění stávajících varhan z poloviny 19. století a nahrazení novým důstojným nástrojem, které se podařilo nyní dokončit.

Slavnostní posvěcení nových varhan proběhne v neděli 15. října po večerní mši svaté v 18 hodin v rámci pobožnosti u hrobu čtrnácti pražských mučedníků (předpokládaný začátek okolo 19 hod.). Po vysvěcení proběhne krátký koncert a bude možná i individuální prohlídka nástroje.

Další možností poslechnout si nové varhany bude Zahajovací koncert v úterý 17. října od 19.15 hod. Vystoupí Jiřina Marešová – varhany, Magdalena Šmídová Turchichová a Veronika Vojířová – zpěv.