Nové varhany 14 pražských mučedníků

V rámci rekonstrukce kaple sv. Michala, která předcházela dlouho očekávanému blahořečení našich františkánských bratří, bylo rozhodnuto o odstranění stávajících varhan z poloviny 19. století a nahrazení novým důstojným nástrojem. Proběhla veřejná sbírka, ve které jste mnozí přispěli, a patří vám za to velký dík. Dlouho to však vypadalo, že jsme si ukousli příliš velké sousto. Peníze se scházely pomalu a potřebná částka se zdála být v nedohlednu. Naše skomírající úsilí evidentně postrčili sami Bedřich a jeho druhové mučedníci. Poslali nám velice štědrou dárkyni paní Jarmilu Langovou, ta přispěla téměř dvěma třetinami požadované částky. Mohlo se tedy začít s výstavbou.

Kdo by se však domníval, že když jsou finance pohromadě, je vyhráno, stačí zajít do obchodu a …, je na omylu. Výroba varhan je zcela individuální a zakázková záležitost. Každý nástroj je naprostý originál. Přední česká varhanářská firma Kanský-Brachtl z Krásných Louček u Krnova, která byla pro zakázku vybrána, s námi sice předběžné počítala, ale stejně jsme museli počkat až na nás dojde řada. Firma nakonec řadou neočekávaných komplikací nestihla varhany dokončit k 10. výročí blahořečení, ale až o rok později. A to je nejdůležitější sdělení tohoto příspěvku:

Varhany v kapli svatého Michala jsou hotové, Alleluja!

Jedná se o jednomanuálové varhany (tedy jedna klaviatura pro ruce a pedálnice pro hru nohama) opatřené jedenácti rejstříky. Ty čítají dohromady 611 píšťal. Vznikly podle návrhu českého malíře a grafika Milivoje Husáka, který také vymaloval zpodobnění Čtrnácti pražských mučedníků na zábradlí nástroje. Celé varhany jsou vyrobeny z masivního dřeva a všechny píšťaly (s výjimkou 23 pedálových píšťal) jsou z cínu. Umístěny jsou na stejném místě jako původní varhany, tedy ve výklenku vlevo od obětního stolu.  Nový nástroj ovšem zabírá celý výklenek. Pod původní nástroj se vešla ještě zpovědnice, byl tak výrazně skromnější. Přes varhany lze opět vystoupit na kazatelnu do hlavního kostela.

Při bližším ohledání nového nástroje si můžete všimnout, že jsou varhany v mnoha ohledech celkem netypické. Minimálně ve střední Evropě žádné podobné nejsou. Když jsme na začátku přemýšleli, jaký nástroj zvolit, zvítězila myšlenka vyjít z tématu našich čtrnácti mučedníků. Jaký nástroj by si v roce 1605 postavili, když přišli ze všech koutů Evropy, převážně pak z Itálie, jižního Německa, Španělska? Spojeno s přáním dát Praze něco nového a zajímavého tak vznikl nástroj, který lze pojmenovat jako „pozdně renesanční italské varhany“. Kromě trochu nezvyklé, ale velmi zpěvné zvukové barevnosti, podivného pojmenování rejstříků italskými názvy a jejich zapínání překlápěním zprava doleva, je zřejmě nejmarkantnějším rozdílem ladění nástroje. To využívá tzv. středotónové ladění (neboli středotón), tedy ladění nerovnoměrné. Toto ladění využívané převážně v 17. století je sice pro současné ucho nezvyklé, jsme sžití s tzv. rovnoměrnou temperaturu, v často používaných tóninách však přináší mnohem čistší souzvuky.

Středotónové ladění ovšem není to, co by v našich končinách nebylo. Jím je vybavena řada historických nástrojů. To, co je zde unikátní, je klaviatura nástroje. Ta totiž neobsahuje obvyklých dvanáct kláves v oktávě, jak jsme zvyklí v případě běžných klávesových nástrojů, nýbrž čtrnáct. Jsou zde zdvojeny klávesy „gis“ a „es“ způsobem, kdy jsou vždy dvě černé klávesy nad sebou. Máme tedy zvláštní klávesu pro „gis“ a „as“ a pro „es“ a „dis“. Mnozí se již dovtípili, že se nejedná o stejný tón. Při středotónu je naopak rozdíl značný. A k čemu je to celé dobré? Umožní to varhaníkovi hrát i ve vzdálenějších tóninách při zachování čistých souzvuků. Jen si nesmíte poplést klávesu a zahrát například v f moll tón „gis“. Následky jsou pak velmi, ale velmi slyšitelné.

Svěcení nástroje

Slavnostní posvěcení nových varhan proběhne v neděli 15. října po večerní mši svaté v 18 hodin v rámci pobožnosti u hrobu čtrnácti pražských mučedníků (předpokládaný začátek okolo 19 hod.). Po vysvěcení proběhne krátký koncert a bude možná i individuální prohlídka nástroje.

Další možností poslechnout si nové varhany bude Zahajovací koncert v úterý 17. října od 19.15 hod. Vystoupí Jiřina Marešová – varhany, Magdalena Šmídová Turchichová a Veronika Vojířová – zpěv.

Zejména pro odbornou veřejnost (ale nejen pro ni) dále nabízíme individuální prohlídku nástroje. Ve středu 18. 10. a čtvrtek 19. 10. od 15:00 do 17:30 bude kaple přístupná a bude možno si nástroj vyzkoušet. Jiných dnech a časech je potřeba se objednat na tel.: 777744067, nebo e-mailem martinsmid75@gmail.com. V kapli probíhají další akce, během týdne jsou obvykle varhany přístupné právě od 15 do 17:30 a pak večer po 19. hodině. V sobotu a neděli odpoledne bývá prostoru více.

Dispozice nástroje:

Manuál: H,C—d3  = 52t. + dělené tóny dis/es, gis/as, kromě velké oktávy | celkem 58t.

 1. Principale bassi                    8´            H,C–h
  Principale soprani                8´            c1–d3
 2. Ottava bassi                         4´            H,C–h
  Ottava soprani                      4´            c1–d3
 3. Decimaquinta                       2´                            
 4. Decimanona                      1 1/3         
 5. Vigesimaseconda                 1´           
 6. Vigesimasesta                    2/3´          
 7. Voce umana                          8´             c1–d3            výchvějný rejstřík
 8. Flauto                                   8´
 9. Flauto in VIII bassi              4´            H,C–h
  Flauto in VIII soprani          4´            c1–d3
 10. Cornetto soprani         22/3+2+13/5´   c1–d3

Pedál: H,C—a = 23t.

 1. Contrabassi pedale              16´           dřevěný, krytý – smrk, lábia z dubu

Spojka: M/P

Mechanické RIPIENO

Celková cena nástroje včetně DPH byla 3 317 234 Kč

Martin Šmíd
varhaník při kostele Panny Marie Sněžné