Plnomocné odpustky u příležitosti 800. výročí „Vánoc v Grecciu“

Od 8. prosince 2023 do 2. února 2024 mohou v každém františkánském kostele získat věřící plnomocné odpustky.

U příležitosti 800. výročí „Vánoc z Greccia“, kdy svatý František z Assisi vytvořil první živý betlém, schválila Apoštolská penitenciárie plnomocné odpustky všem věřícím, kteří od 8. prosince 2023 (Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie) do 2. února 2024 (Slavnost Uvedení Páně do chrámu) půjdou navštívit betlém v kostele svěřeném františkánům na celém světě a zůstanou zde v modlitbě před jesličkami.

Františkánská rodina předala žádost Svatému otci loni 17. dubna, „aby podpořila duchovní obnovu věřících a aby mohl růst život v milosti“, uvádí se v žádosti zaslané Apoštolské penitenciárii. „Když zůstanou v modlitbě před jesličkami, kéž mohou věřící získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek. Stejně tak ti, kteří jsou nemocní nebo fyzicky neschopní přijít, ať mohou dar plnomocných odpustků získat také tím, že obětují svá utrpení Pánu,“ psala Františkánská rodina v žádosti, kterou Apoštolská penitenciárie schválila. 

Co je to plnomocný odpustek?

Plnomocný odpustek je milost udělená katolickou církví díky zásluhám Ježíše Krista, Marie a všech svatých, která odstraňuje časný trest za hřích. Odpustek očišťuje člověka od všech časných trestů za hřích, vždy však musí být doprovázen úplným odpoutáním se od hříchu.

Podmínky pro udělení odpustků: 

1. Vyloučení veškeré náklonnosti k jakémukoliv hříchu, a to i všednímu

2. Svátost smíření, svaté přijímání a modlitba na úmysl papeže. Ke svátosti smíření a přijetí eucharistie mohou věřící přistoupit až 20 dní před nebo po vykonaném skutku pro získání plnomocných odpustků. 

(zdroj: ofm.org / cirkev.cz)