Modlitba papeže Františka ke stigmatizovanému Františkovi z Assisi

U příležitosti osmistého výročí daru stigmat, která 14. září 1224 obdržel František z Assisi, přijal papež v pátek 5. dubna františkány z poutního místa La Verna a z toskánské provincie. V závěru audience přednesl papež novou modlitbu, v níž se obrací k tomu světci, jehož jméno si zvolil, a která bude od nynějška zaznívat pravidelně v Kapli stigmat na vrchu La Verna.

Svatý Františku,
na těle i na duchu jsi poset ranami z lásky Ukřižovaného,
vzhlížíme k tobě, jehož zdobí posvátná stigmata,
abychom se naučili milovat Pána Ježíše
a naše bratry a sestry s toutéž láskou a horlivostí.
S tebou je snazší kontemplovat a následovat
chudého a ukřižovaného Krista.
Dej nám, Františku,
svěžest své víry,
jistotu své naděje,
něhu své lásky.
Přimlouvej se za nás,
abychom lehce nesli břemena života,
a ve zkouškách ať zakoušíme
Otcovu vlídnost a balzám Ducha.
Kéž naše rány uzdraví Kristovo Srdce,
abychom se stejně jako ty stali svědky jeho milosrdenství,
které stále uzdravuje a obnovuje životy
těch, kdo ho hledají s upřímným srdcem.
Františku, který ses připodobnil Ukřižovanému,
učiň, aby tvá stigmata byla pro nás a pro svět
zářivým znamením života a vzkříšení
a naznačovala nové cesty k pokoji a smíření. Amen.