Pomozte, prosím, postavit varhany XIV pražských mučedníků

Pomozte, prosím, postavit varhany XIV pražských mučedníků

Červenec 12, 2017
Františkáni
No Comments

Pomozte, prosím, postavit varhany XIV pražských mučedníků. Nástroj bude sloužit potřebám našeho poutního místa v Praze a jasně odkazovat k památce světců, brutálně zavražděných v tomto kostele 15. února 1611.

Návrh varhan

V boční kapli sv. Michala kostela Panny Marie sněžné v Praze, v níž jsou uloženy ostatky blahoslavených Čtrnácti pražských mučedníků, se nacházely malé varhany z 19. století, které byly ve velmi špatném technickém stavu. V rámci příprav beatifikace našich umučených bratří, a s tím souvisejících oprav kaple v roce 2012, bylo rozhodnuto o odstranění tohoto již nevyhovujícího nástroje a jeho nahrazení novým. Ten by měl důstojně sloužit liturgickým i mimoliturgickým potřebám poutního místa a ve své podstatě jasně odkazovat k památce světců, brutálně zavražděných v tomto kostele 15. února 1611.

Při hledání spojnice mezi současností a dobou těchto tragických událostí jsme jako vzor zvolili typ pozdně renesančního italského nástroje. Varhany pro české země sice značně netypické, ale charakterizující dobu a provenienci těchto umučených františkánů. Nástroj, který se pro italskou zpěvnost svých hlasů stane důstojnou připomínkou čtrnácti menších bratří od Panny Marie Sněžné.

Výtvarné pojetí varhanní skříně navrhl a malbu Čtrnácti pražských mučedníků provede výtvarník Milivoj Husák. Vlastní realizace nástroje byla svěřena renomované varhanářské firmě Kánský-Brachtl z Krásných Louček u Krnova.

Návrh varhan

Za realizační tým

Martin Šmíd, ředitel kůru při kostele Panny Marie Sněžné

Jakub František Sadílek ofm, Provinční ministr františkánů

Celková předpokládaná částka na varhany je 3,5 mil. korun. K 9.červenci 2017 máme na účtu 523 975,04 Kč. Budeme vděčni za jakoukoli vámi poskytnutou částku i za modlitbu za zdar tohoto díla.

č. ú.: 16975777 / 5500 (transparentní účet u Reiffeisen bank)

Informace o dispozici varhan zde.

Pokud byste rádi podpořili některý další z úmyslů provincie, podívejte se na stránku Pomozme. Upřímné Pán Bůh zaplať!

Napište komentář