Spiritualita / Ostatní

Milosrdenství je srdcem našeho života. Dopis k Roku milosrdenství

„Pro nás, bratry, kteří jsme slíbili žít evangelium, musí být milosrdenství srdcem a středem všeho, co děláme a říkáme. Jako Menší bratři si musíme zvolit život těch, kdo jsou menší, uznat, že jsme před Bohem malí a potřební, a svěřit se v pokoře nejvyššímu, věčnému a milosrdnému Pánu.“

Tato slova píše celému františkánskému řádu jeho generální ministr

Číst dále….

Papež František: Bez misijního rozměru se zasvěcený život deformuje

V neděli 18. října 2015 si katolická církev připomněla Světový den misií. Papež František napsal při té příležitosti krásný dopis zasvěceným lidem.

Číst dále….

Františkán, který ukrýval židovské děti, byl zapsán v Jad vašem

Během druhé světové války ukrýval židovské děti, v důsledku čehož jej 11. srpna 1944 popravilo komando SS v koncentračním táboře ve Vughtu. „Co je lepšího, než dát život za druhé,“ jsou jeho poslední slova, která pronesl poté, co se ujistil, že malý Hans Themans se nachází v bezpečí.

Číst dále….

Transitus sv. Františka, 3. října

Svatý František z Assisi se rozloučil s tímto světem 3. října 1226 večer. Bylo mu tehdy čtyřicet pět let, z nichž dvacet let činil pokání a poslední dva roky nosil na rukou, na nohou a na boku rány Kristova umučení – stigmata. Na památku smrti svatého Otce Františka se 3. října večer scházejí františkáni na celém světě ke společnému uctění této události. Tato malá slavnost se nazývá „Transitus“ (Přechod), neboť je to okamžik přechodu sv. Františka z této pozemské pouti do věčné vlasti.

Číst dále….

Pohlížej do zrcadla, Krista. Z dopisu sv. Kláry sv. Anežce české

Dopisy sv. Kláry adresované sv. Anežce České jsou cenným pramenem spirituality assiské světice. Přinášíme úryvek ze čtvrtého listu, napsaného pravděpodobně v posledních měsících Klářina života. Je jakýmsi dopisem na rozloučenou své vyvolené dceři. Závěť, kterou světice zanechala „polovičce své duše“, ústí do vznešeného chvalozpěvu lásky a pohledu na Krista – zrcadlo – v jeho tajemství ponížení a slávy.

Číst dále….

Odpuštění z Assisi. Slavnost Porciunkuly – 2. srpna

Jedné noci roku 1216 byl František ponořen do modlitby a kontemplace v kostelíku Porciunkuli, když náhle kostelík zaplavilo velmi živé světlo a František spatřil nad oltářem Krista oděného světlem a po jeho pravici jeho Nejsvětější Matku, obklopené množstvím andělů.

Číst dále….

Katecheze ze dřeva

S pomocí uměleckých kompozic ze dřeva přibližuje P. Benedikt Holota OFM základy víry.

Číst dále….

Papež František k bratřím: Vaším klášterem je celý svět

„Naplníte plodným způsobem svěřené poslání a povolání, pokud budete stále více kongregací, která ´vychází ven´.“ Řekl to papež František bratřím františkánům, které přijal v úterý 26. května 2015 v rámci generální kapituly. Více než stovka bratří se v těchto dnech nachází v Assisi, kde se modlí a zamýšlí nad směřováním řádu. Během uplynulého týdne bylo zvoleno také celosvětové vedení.

Číst dále….

Rozhovor s bratrem Šimonem

P. Šimon Jaroslav Zuska je známý tím, že ve Španělsku nalezl ostatky sv. Anežky České, jejíž hrob je dosud neznámý. „Dostal jsem se tam, ale chyběl seznam a já měl hledat. Zamkli mě a já nevěděl odkud začít. Hodinu a půl jsem se jen modlil, jak se do toho dostat. Poté přišel správce a zeptal se mne, jestli věřím na zázraky. V ruce měl obálku,“ vzpomíná na tyto chvíle.

Číst dále….

Rozhovor s bratrem Vojtěchem

Po záboru klášterů v roce 1950 byl br. Vojtěch Jan Marek OFM internován v Hejnicích a Bohosudově. Poté byl převelen k PTP, kde byl v roce 1952 tajně vysvěcen na kněze. Tato skutečnost ovšem vyšla najevo, takže byl 8. května 1953 zatčen a po brutálních vyšetřováních odsouzen na 4 roky žaláře. Po vystřídání více zaměstnání byl činný v duchovní službě až od 70. let. Po revoluci působil ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde se stal iniciátorem stavby kostela sv. Ducha.

Číst dále….