Archives

Loading
načítání obsahu..

Úmluva s paní chudobou

Předmluva

1959
1. Mezi ostatními znamenitými a zvláštními ctnostmi, které v člověku připravují Bohu příbytek a přebývání a které ukazují znamenitější a snazší cestu k dosažení Boha, svatá chudoba vyniká nade všemi zvláštní předností a svou jedinečnou krásou překonává slávu ostatních. Je totiž základem všech ctností a jejich strážkyní. Mezi známými evangelními ctnostmi právem zaujímá – podle důstojnosti i jména – první místo (srov. Mt 5,3). Není třeba, aby se ostatní obávaly deště, povodně a vichřice, hrozící zřícením (srov. Mt 7,24-25), jsou-li postaveny na tomto základu.

Číst dále….