Novéna k blahořečení Čtrnácti pražských mučedníků

Ve dnech 4. až 12. října 2012 sloužila novéna k bezprostřední přípravě na slavnost blahořečení a umožnila věřícím duchovní spoluúčast na této události významné pro celou českou církev. Na jednotlivé dny novény připadají vždy dvě tématické úvahy, na jejichž přípravě se podílelo celkem 18 bratří františkánské provincie.

I když novéna vznikla za účelem přípravy na blahořečení, je možné se ji modlit kdykoliv. Byla by určitě škoda, kdyby podnětné myšlenky v ní obsažené nebyly dále využívány.