Cimabue - Svatý František z Assisi

Zpráva o pomoci potřebným v roce 2016

Naše provincie sbírá prostředky na chudé a potřebné. Vybíráme příjemce, o nichž jsme přesvědčeni, že pomoc skutečně potřebují a pro které je finanční pomoc ku prospěchu. Zde se můžete podívat, jak byly v loňském roce peníze využity nebo se dozvědět o možnostech, jak pomoci. Za vše upřímné Pán Bůh odplať.

V r. 2016 jsme přijali na náš účet „Chléb svatého Antonína“ pro pomoc potřebným dary (více o potřebných a možnostech, jak jim pomoci, zde), které ukazuje tato tabulka:

Účelv.s.Celkem darovánovyužito pro daný účel
Pomoc pro rodinu v nouzi20130115 500 Kč0 Kč
Pomoc matce samoživitelce201601500 Kč15 000Kč
Bez určení úmyslu38 902,46 Kč23 020 Kč

Pokud jde o jednotlivé úmysly, situace je takováto:

Pomoc pro rodinu v nouzi – i nadále čekáme především na rozhodnutí soudu, případně na dohodu s exekutorskou kanceláří. Celá záležitost se vleče již dlouhá léta a tak kromě příspěvků prosíme také o modlitbu za její zdárné ukončení.

Pomoc kandidátovi řeholního života – tento úmysl se podařil ukončit, především díky nezištné pomoci profesionální pracovnice pro oddlužení formou osobního bankrotu, prostředky byly použity pro uhrazení nákladů s tím spojených, kandidát je již v noviciátu, který brzy skončí. Tento úmysl je tedy již uzavřen.

Podej ruku Ukrajině – z prostředků vybraných v r. 2015 bylo využita podstatná část pro pomoc potřebným na Ukrajině, největší částka (přes 100 tisíc) prostřednictvím sdružení „Zranene SOS“, na účtu zbývá na tento úmysl již jen menší částka, kterou se pokusíme předat v tomto roce a tím také tento úmysl uzavřít.

Pomoc matce samoživitelce – byl jediný nový úmysl v r. 2016, s pomocí vašich darů se podařilo splatit veškeré dlužné částky, včetně účtů za energie a služby. Zbytek vybraných prostředků bude předán v menších měsíčních dávkách v r. 2017 jako podpora především na úhradu za bydlení.

Dary bez určení úmyslu – jsou využity na pokrytí nákladů spojených s účtem (poplatky apod.) a dále budou využity podle potřeby na dané úmysly nebo v případě akutní potřeby.

Děkujeme vám všem, kdo přispíváte – za ochotu pomáhat, rozdělit se s těmi, kdo se na nás obrací se svými těžkostmi! Máte poklad v nebi! Ať vám náš dobrý Pán žehná!

Jeroným Jurka OFM

provinční vikář

Více naleznete na naší stránce Pomozme.