Novým provinciálem františkánů se stal Jakub František Sadílek

Novým provinciálem českých františkánů byl dnes zvolen bratr Jakub František Sadílek. Provinčním vikářem pak bratr Jeroným František Jurka.

Za definitory (tj. provinční rada) byli zvoleni Didak Robert Klučka, Šebestián Pavel Smrčina, Jan Vianney Dohnal a Dominik Daniel Valer.

Br. Jakub František Sadílek OFM se narodil roku 1978 v Praze. Svoji cestu k víře nalezl na 2. stupni základní školy, zejména po zhlédnutí evangelizačního filmu o Ježíši. Pokřtěn byl ve smíchovské farnosti. Po maturitě na zdejším gymnáziu nastoupil do bohosloveckého semináře a po druhém ročníku a základní vojenské službě přestoupil do české provincie bratří františkánů. V roce 2006 složil slavné sliby a o rok později byl vysvěcen na kněze. V tomto období působil jako kaplan v Uherském Hradišti. Věnoval se také studentům na Stojanově gymnáziu Velehrad. Od roku 2009 až do současnosti měl v Praze na starost formaci bratří s časnými sliby. Je také moderátorem pražské farnosti sv. Anežky na Spořilově. V provincii zastával také funkci moderátora povolání, misií, formačního týmu. Mnoho let vnímal touhu dělit se i s nevěřícími o svou víru. Z tohoto Božího povolání se zrodily městské evangelizace známé pod názvem Františkánské misie. K jeho zájmům patří hory a fotbal.

Děkujeme za modlitby 🙂