Kněžské svěcení bratra Marka

S vděčností Bohu za dar povolání oznamujeme, že náš bratr Marek Jan Vilímek přijme 19. června 2021 v Plzni kněžské svěcení.

Informace ohledně účasti budou ještě s ohledem na aktuální opatření upřesněny.