Zemřelí bratři

P. Radim Miloslav Jáchym (+7.12.2013)

(Stará Boleslav, kněžský domov) V r. 1971 vstoupil do tajného noviciátu a již v r. 1972 byl v Erfurtu vysvěcen na kněze. Lektor filosofie a teologie podzemního studia, překladatel, kvardián, definitor, vikář provincie – velmi se zasloužil o obnovu provincie v době totality. V letech 1989 až 1992 pomáhá s obnovou slovenské provincie, působí v Bratislavě jako magistr kleriků. Od roku 1992 se vrací do Liberce, kde žije v domě U pelikána a působí ve farnosti Vratislavice. Podílí se na obnově četných ženských kongregací včetně sester klarisek v Brně, dlouhá léta vydává Texty z františkánské spirituality. Poslední rok svého života prožil v domě bratři v Liberci Ruprechticích a v Praze u PMS, nakonec v péči sester vincentek ve Staré Boleslavi. Pohřben ve Vratislavicích.

P. Anselm Miroslav Kopecký (+27.10.2013)

(Stará Boleslav, kněžský domov) V r. 1942 vstoupil do noviciátu v Hájku, po vysvěcení krátce působil v Hejnicích a Hostinném. Po r. 1950 internován a na voj. službě u PTP, další dva roky strávil ve vojenském vězení. Po propuštění pracoval v civilním zaměstnání, později nastoupil k sestrám boromejkám, pracoval jako topič a zahradník. Od r. 2001 až do své smrti pobýval v kněžském domově v pozorné péči sester vincentek. Maličký postavou, uchovával v sobě stále dětský pohled na svět, miloval zvláště zpěv. Měl velikou úctu k Nejsvětější svátosti. Jubilant slibů a kněžství. Pohřben na Olšanech.

P. Vladimír Jindřich Řechka (+10.7.2013)

(Stará Boleslav, kněžský domov) Noviciát začal v r. 1942, studoval v Praze a Belgii. V r. 1950 byl odsouzen ke dvěma letům vězení a následně k voj. službě u PTP. V r. 1985 emigroval do Kanady, kde působil až do r. 1990 ve službě krajanům. Po návratu se aktivně zapojil do života naší provincie, vynikal zvláště citlivostí k lidem na okraji společnosti. Zemřel po dlouhé nemoci v péči sester v kněžském domově. Jubilant slibů a kněžství. Pohřben na Olšanech.

Fr. Česlav Bohumil Křížala (+28.4.2012)

(Ostrava, Městská nemocnice) Řeholní formaci začal v Hájku, tam také zažil přepadení st. bezpečností v r. 1950, členem řádu se stal v době totality. Umělecký řezbář, na jáhna tajně vysvěcen v Erfurtu v r. 1975. Zasloužil se o obnovu Třetího řádu u nás a až do své smrti neúnavně jejich společenství objížděl a povzbuzoval. Pohřben v Moravské Třebové.

P. Řehoř Vojtěch Mareček (+13.7.2012)

(Praha, Nemocnice Pod Petřínem) Do řádu vstoupil v r. 1943, studoval v Belgii. V době totality vězněn, po propuštění pracoval jako fotograf. Po získání st. souhlasu sloužil až do své smrti ve farnosti Sv. Anežky na Spořilově. Jubilant slibů a kněžství, pohřben na Olšanech.

Více o P. Řehořovi naleznete na stránkách farnost sv. Anežky v Praze na Spořilově.

Br. Alois Angelus Glabasnia († 22.4.2012)

(Olomouc) Br. Angelus Alois Glabasnia se narodil 8.3. 1955 v Karviné. Během studií chemie vstoupil v Bratislavě do řádu bratří menších, který v té době působil v těžké ilegalitě. První sliby složil 14.8.1976 a v 29.3.1987 byl vysvěcen na kněze. Od té doby vystřídal řadu komunit – Brno (Karlova), Prahu, Moravskou Třebovou, Uherské Hradiště, Brno (Husovice), až se v roce 2009 vrátil zpět do Moravské Třebové. Krátce po přestěhování mu byl diagnostikován zhoubný nádor. Zemřel v Olomouci v přítomnosti br. Šebestiána během slov modlitby kompletáře Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka. Je pohřben v Moravské Třebové na Křížovém vrchu. Ať mu Pán dá své věčné odpočinutí!

P. Vojtěch Jan Marek († 16.2.2011)

(Uherské Hradiště) Br. Vojtěch Jan Marek se narodil 9.10.1924 ve Štramberku (okr. Nový Jičín). Pocházel ze sedmi dětí a po zabrání Sudet se přestěhoval do Votic s úmyslem vstoupit do františkánského řádu. Do noviciátu v Hájku nastoupil v roce 1944. Po záboru klášterů v roce 1950 byl internován v Hejnicích a Bohosudově. Poté byl převelen k PTP, kde byl v roce 1952 tajně vysvěcen na kněze. Tato skutečnost ovšem vyšla najevo, takže byl 8.5. 1953 zatčen a po brutálních vyšetřováních odsouzen na 4 roky žaláře. Po vystřídání více zaměstnání byl činný v duchovní službě až od 70. let – postupně v Charvátech, Lutnéřovicích, a ve Velké Štáhle – Václavově – Břidličné. Po revoluci působil ve Starém Městě u Uherského Hradiště, kde se stal iniciátorem stavby kostela sv. Ducha. Poslední léta života strávil v konventu v Uherském Hradišti. Byl velice oblíbený zejména pro svoji laskavost a mírnost. Nechť jeho duše pro milosrdenství Boží odpočívá ve svatém pokoji!

P. Šimon Jaroslav Zuska († 11.12.2009)

(Onteniente, Španělsko) P. Šimon Jaroslav Zuska, ve věku 91 let, po komunistickém převratu v r.1948 uprchl na západ a více než 50 let pobýval ve valencijské provincii, kde působil jako vychovatel a učitel. Jako komisař Svaté země konal 25 let poutě na svatá místa, pracoval také jako provinční sekretář. Na začátku 50. let nalezl v Escorialu ostatky sv. Anežky. V době totality pomáhal pronásledovaným bratřím, po r. 1990 často naši provincii navštěvoval, povzbuzoval bratry. Jubilant slibů a kněžství, senior provincie. Zemřel v domě valencijské provincie pro nemocné, pohřben druhého dne do hrobu bratří v Onteniente.

P. Pavel Jiří Pokorný († 30.7.2009)

(Stará Boleslav) Narodil se 24. dubna 1927 v Praze. Po maturitě v roce 1948 vstoupil do františkánského řádu a kněžské svěcení přijal v Litoměřicích v roce 1950. V roce 1952 byl za tzv. tvoření protistátních skupin s bohoslovci odsouzen k trestu deseti let vězení, následně v roce 1961 k dalším šesti letům vězení. V roce 1968 byl pověřen duchovním vedením sester OSF v Domově důchodců ve Vratislavicích nad Nisou a o dva roky později nastoupil do duchovní správy jako kaplan ve Vejprtech. Po kněžské službě v pohraničních farnostech přichází v roce 1981 jako administrátor do Radnic, kde zůstává i po zřízení plzeňské diecéze až do své smrti. V roce 1993 byl ustanoven vikářem rokycanského vikariátu a tuto službu vykonával do roku 2001. Zemřel 30. 7. 2009 v Charitním domově pro duchovní ve Staré Boleslavi.

P. Jan Donát Žilinský († 8.4.2009)

(Valašské Meziříčí) Narodil se 16. května 1923 v Poličné. Věčné sliby v řádu svatého Františka složil 10. dubna 1948. Kněžské svěcení přijal 29.6. 1949 v Praze. Jako kaplan působil krátce v Hejnicích. V padesátých letech pobýval pět let v internačních táborech v Oseku a v Želivi. Poté se vrátil domů do Poličné a pracoval jako klempíř. Od roku 1987 opět vypomáhal v pastoraci ve farnosti a v děkanátu Valašské Meziříčí.