R.P. Placid Pekárek († 11.5.1999)

(Prostějov) Naposledy člen brněnského konventu, zemřel v nemocnici ve 30. roce kněžství a 54. roce řeholního života po dlouhé nemoci, pohřben v Kroměříži.