Svět potřebuje odpuštění, řekl papež František v Assisi

Dnešní svět potřebuje odpuštění, úkolem každého člověka je nabízet světu milosrdenství. Řekl to papež během čtvrteční návštěvy Assisi, při níž připomněl 800. výročí tzv. Odpuštění z Assisi neboli odpustků, které schválil římský biskup na žádost svatého Františka. Papež se v tichosti pomodlil v malém kostelíku, kde světec působil, pronesl kázání a vyzpovídal 19 věřících.

Rád bych dnes, drazí bratři a sestry, především připomenul slova, která sv. František podle starobylé tradice pronesl právě zde, před veškerým lidem a biskupy: Chci vás všechny poslat do ráje!“ začal papež svou promluvu u kostelíka Porciunkule, který se nachází několik kilometrů od italského města Assisi.

Římský biskup navštívil místo působení svatého Františka u příležitosti dvou událostí: 800 let tzv. Odpuštění z Assisi neboli porciunkulových odpustků a Svatého roku milosrdenství.

„Svět potřebuje odpuštění – příliš mnoho lidí se uzavřelo v zášti a chová nenávist, protože nejsou schopni odpustit. Ničí tak vlastní život i životy druhých lidí namísto toho, aby nalezli radost v klidu a pokoji,“ řekl František v promluvě.

Odpuštění je přitom úkolem pro každého člověka:Nabízet dnešnímu světu svědectví o milosrdenství je úkol, kterému se nikdo nesmí vyhýbat,“ řekl František a větu pro zdůraznění zopakoval.

Upozornil také na časté drama, které se odehrává v mezilidských vztazích:Když jsme se vůči druhým provinili, dožadujeme se milosrdenství; zatímco když jsme ve výhodě, dovoláváme se spravedlnosti!“

Je však nutné odpustit všem, kdo nám ublížili, protože ještě předtím bylo odpuštěno nám, a to nekonečně více, řekl také papež. „Jako Bůh odpouští nám, máme také my odpouštět tomu, kdo nám škodí. Je to odpouštějící pohlazení. Odpouštějící srdce. Srdce, které odpouští, hladí. Jak vzdálená jsou takovému gestu slova: To mi zaplatíš! (…) Bůh se smilovává, tedy cítí vůči nám slitování spojené s něhou – je to výraz, který označuje jeho milosrdenství vůči nám. Náš Otec se vskutku smilovává pokaždé, když činíme pokání, posílá nás domů s klidným a jasným srdcem a říká nám, že nám vše prominul a odpustil.“

Celé znění promluvy papeže Františka v Assisi naleznete na stránkách Vatikánského rozhlasu.

frantisek-ctverec-compressorCo je to svátek Odpuštění z Assisi?

Prameny vyprávějí, že jedné noci roku 1216 se František modlil v Porciunkuli, když tu náhle spatřil proud světla a nad oltářem se mu ukázal Kristus se svou Matkou, obklopeni zástupy andělů. Tázali se ho, co si přeje pro spásu duší. František na to odpověděl: „Prosím, aby se všem, kdo kajícně a po zpovědi přijdou navštívit tento kostel, dostalo velkého a velkorysého odpuštění a úplného prominutí všech vin.“ Uslyšel na to slova souhlasu, avšak pod podmínkou, že požádá papeže o vyhlášení těchto odpustků. Honorius III. žádost vyslyšel. Dnes je možné získat odpustky 2. srpna ve všech františkánských a farních kostelích. Více se dočtete v samostatném článku.

Podívejte se na celou návštěvu papeže Františka

(zdroj: Radio Vaticana, převzatu z webu Církev.cz)